3 Điểm khác biệt trong canh tác cần sa indoor và outdoor

Từ xa xưa con người đã biết canh tác cần sa/gai dầu ngoài trời và cần sa/ gai dầu là một trong những loài thực vật đầu tiên được loài người gieo trồng. Việc canh tác cần sa trong nhà, ngược lại, chỉ mới phát triển từ khoảng một thể kỉ trở lại đây, là hệ […]

Đọc thêm