Hệ thống rễ cây – Chìa khóa cho sức khỏe của cây cần sa

Các growers ở khắp nơi trên thế giới hãnh diện về khả năng canh tác cây cần sa với chất lượng tốt nhất và sản lượng cao nhất. Để có được những vụ mùa như thế, họ đều đặc biệt quan tâm tới sức khỏe của phần Rễ cây phía dưới chậu trồng cây (phẩn […]

Đọc thêm