Gửi Câu Hỏi & Bài Viết

Bạn cần hỏi ở đâu khi có những vấn đề phát sinh trong quá trình canh tác?

Bạn là grower chuyên nghiệp muốn chia sẻ kinh nghiệm canh tác cây cần sa?

  • Gửi bài viết của bạn tới địa chỉ email: amstheskunkman@gmail.com
  • Yêu cầu về định dạng file: .Rtf, .Doc, .Docx, .PDF
  • Yêu cầu về bài viết: có Chủ Đề, Nội Dung (bao gồm hình ảnh nếu được), và Bút Danh của bạn.