8. Cơ bản về Dinh dưỡng cho cây cần sa

Làm thế nào để nhanh chóng canh tác? Cây cần sa trong tự nhiên thường phát triển ở những nơi mà thành phần đất giàu ni-tơ, chúng yêu ni-tơ trong giai đoạn phát triển, và có nhu cần lớn về Phốt pho và Kali trong giai đoạn nở hoa, chúng cũng có nhu cầu về […]

Đọc thêm
7. Không Khí

BÀI SỐ 7: KHÔNG KHÍ TRONG BUỒNG TRỒNG CÂY INDOOR Tất cả các loài thực vật đều hấp thụ CO2 và thải ra O2, tất cả các loài động vật đều hấp thụ O2 và thải ra CO2. Thực vật không thể sống thiếu động vật và ngược lại. Phản ứng quang hợp xảy ra […]

Đọc thêm
6. Nước

BÀI SỐ 6: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC TƯỚI CÂY CẦN SA Nước chắc chắn là một trong những yếu tố quan trọng nhất để duy trì sự sống cho cây cần sa nói riêng cũng như tất cả các loài thực vật và động vật nói chung. Vậy cây cần sa sử dụng nước như […]

Đọc thêm
5. Ánh Sáng

BÀI CƠ BẢN SỐ 5: ÁNH SÁNG TRONG BUỒNG TRỒNG CÂY INDOOR Khi nói tới Ánh Sáng trong buồng trồng cây Indoor, chúng ta đang nói tới bóng đèn điện được sử dụng để canh tác cây cần sa. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại bóng đèn chuyên dụng để trồng cây cần […]

Đọc thêm
4. Outdoor

BÀI SỐ 4: TỔNG QUAN VỀ CANH TÁC CÂY CẦN SA NGOÀI TRỜI (OUTDOOR) Những cây cần sa được canh tác công nghiệp phục vụ mục đích chữa bệnh thường được trồng ngoài trời với số lượng lớn, ví dụ như những cây cần sa khổng lồ như thế này được trồng ở California (Hoa […]

Đọc thêm
3. Buồng Trồng Cây

BÀI SỐ 3 – BUỒNG TRỒNG CÂY CẦN SA – CẤU TRÚC VÀ THIẾT KẾ Buồng trồng cây như đã được đề cập trong bài trước, nó chính là khu vườn bí mật trong nhà của bạn, nơi bạn sẽ lắp đặt các thiết bị cần thiết nhằm giả lập giống với tự nhiên nhất, […]

Đọc thêm
1. Canh Tác Cây Cần Sa

BÀI SỐ 1: TỔNG QUAN VỀ CANH TÁC CÂY CẦN SA Gieo trồng cây cần sa mang lại nhiều hứng thú và niềm vui! Trồng cần sa tại nhà không chỉ đơn giản là để giết thời gian rảnh rỗi, nó còn mang lại cho bạn và gia đình một sức khỏe tốt khi bạn […]

Đọc thêm
2. Indoor

BÀI SỐ 2: CANH TÁC CÂY CẦN SA TRONG NHÀ (INDOOR) Những cây cần sa mang giá trị y tế cao nhất đều là những cây được canh tác ở ngoài trời. Mặt đất rộng lớn, cơ chế thẩm thấu nước nhanh của đất và ánh sáng mặt trời tự nhiên cùng với không khí, […]

Đọc thêm